Sherborne Samenspel

SamenspelSherborne Samenspel is een “doe”-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek.

Veel kinderen met een gebrek aan basisvertrouwen en hechtingsvertroebeling laten op verschillende leeftijdsniveaus ontwikkeling zien. Het is belangrijk dat ouders het kind aandacht geven op het niveau waar het kind op dat moment zit en niet aan hand van zijn eigen leeftijd.

De uitdaging voor de ouders is dat zij het ene moment verwachtingen moeten hebben en ervaringen moeten geven die passen bij – stel- een 5 jarig kind, maar 10 minuten later zullen de verwachtingen en uitdagingen moeten passen bij een 2 jarige, bijvoorbeeld wanneer het teveel geprikkeld of overweldigd raakt en het zo angstig wordt dat het terugvalt op gedrag, behorend bij een lager leeftijdsniveau. Met Sherborne Samenspel wordt ouder gestimuleerd om, samen met hun kind, sensitief te reageren op lichaamstaal.

Ze kunnen hun kind bewegingsspelletjes aanbieden die passen bij de ontwikkelings- “bouwsteen” waar het kind op dat moment zit. We zien dat hierdoor meer balans ontstaat in de ontwikkelingsniveaus van het kind en dat het plezier in het met elkaar -fysiek- bezig zijn toeneemt.

De methodiek is gebaseerd op Sherborne Bewegingspedagogie, de communicatieprincipes van video interactie begeleiding en de “Bouwstenen van de hechting” van mevr. T. Bakker – Zeil.

Sherborne Samenspel is ontwikkeld door Els Hasselaar en Lidwien Mineur. Nu is het uitgebreid met Stefanie van Ruijven en Lonneke van Elburg.

Team Sherborne Samenspel 2014

Voor meer informatie bezoek sherbornesamenspel.nl