Symbooldrama

symbooldrama
Voor mensen is het verbeelden vaak gemakkelijker dan het praten. Het dagdromen zelf en het vorm geven hieraan in tekeningen of spel, is vaak al voldoende om meer grip op zichzelf en de wereld te krijgen. Jeugdigen zijn vaak wel benieuwd naar zichzelf en willen de dagdromen vaak ook meer uitwerken en begrijpen.

Net als Sherborne speelt symbooldrama (ook bekend als dagdroomtherapie )zich af op onbewust niveau.

Met symbooldrama worden onbewuste stemmingen en gevoelens in dagdromen en tekeningen gesymboliseerd. Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden. Bij de dagdroom die door de therapeut geïnduceerd wordt, gaat het om het doorleven van beelden – symbolen – die vaak de innerlijke belevingswereld van de dromer weerspiegelen. De cliënt kan zo in contact komen met zijn/haar innerlijke spanningen of trauma’s en tegelijkertijd toegang vinden tot de bronnen van zijn eigen vitaliteit en creativiteit.

Het is ook mogelijk deze methode te beoefenen met ouder en kind samen.  Of individueel met ouder of kind.

Voor meer informatie: www.symbooldrama.nl