Kosten en vergoedingen

Sinds 1 oktober 2011 is Praktijk AKKA aangesloten bij het NVPA, het Nederlands Verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen, gevestigd te Uden.

Deze beroepsvereniging biedt, naast een solide kwaliteitsbewaking van de therapeuten en belangenbehartiging voor cliënten, een meer uitgebreide mogelijkheid van vergoeding van de therapiekosten. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapiekosten (gedeeltelijk) van aangesloten therapeuten. Of uw verzekering het NVPA heeft opgenomen in het vergoedingenstelsel is terug te vinden in uw polisvoorwaarden.

AGB-codes

Praktijk Akka: AGB-code 94-59050
Lidwien Mineur: AGB-code 94-011200

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.